Kamila Jakubowska
Kamila jakubowska image

Kim jestem – moje role

Trenerka sprzedaży, zakupów i negocjacji. Negocjatorka. Konsultantka.

Start-uperka. Szefowa we własnej firmie (Polska Akademia Negocjacji i Komunikacji Biznesowej), której celem jest wspieranie małych, średnich i wielkich firm w precyzyjnej i przynoszącej dobre efekty komunikacji z klientami oraz w optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów na rzecz oszczędności i dobra matki Ziemi.

Społeczniczka. Podróżniczka. Wolna edukatorka. Rankiem, po południu, w weekendy, wakacje i pomiędzy: Mama!

Moje grupy docelowe

Pracuję z ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY.

Analizujemy proces zakupowy klienta korporacyjnego: etapy, potrzeby interesariuszy, prowadzimy symulacje negocjacji handlowych, analizujemy postawy rozmówców.

Konsalnet, IntraworQ, Endress Hauser, Iturri, Inform, Epat, członkowie akceleratora Green Evo realizowanego przez Ministerstwo Środowiska

Pracuję z DZIAŁAMI ZAKUPÓW.

Tworzymy metodykę zakupową, strategie pozyskiwania źródeł dostaw i redukcji kosztów, prowadzimy analizę zakupową i negocjacje kupieckie.

H+H, Inea

Pracuję ze START-UPAMI.

Budujemy algorytmy sprzedaży w oparciu o proces zakupowy i potrzeby klientów, definiujemy portfel wartości wynikający z modelu biznesowego. Szlifujemy kompetencje pozyskiwania klienta, ofertowania, kontraktowania, mistrzostwo perswazji i negocjacje w nowym, bardziej turkusowym modelu, ale nie mniej skuteczne.

FrostX, Brain Embassy Members, Ceremonia Uzdrawiania, Kulturalne Rozmowy, Pupeczkowo, Świetlice Pasji

Pracuję z KOBIETAMI BIZNESU.

Budujemy mistrzostwo perswazji, niezłomność i asertywność argumentacji, umiejętność definiowania, wyrażania własnych potrzeb i egzekwowania zobowiązań. Pracujemy nad nie poddawaniem się manipulacji i presji, pewnością siebie oraz głębokim, prawdziwym poczuciem własnej wartości. Wspieram kobiety w stawaniu się liderkami we własnych przedsięwzięciach.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet – uczestniczki akceleratora BwKR

Pracuję z BIZNESEM.

w zakresie konstruktywnej komunikacji w zespołach i negocjacji kotwiczących w porozumieniu bez przemocy…

Lux Med, Iturri

… i nie tylko z biznesem

OPS Wesoła, Kadra Kierownicza instytucji publicznych dzielnicy Wesoła, Szumiś Cafe, Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, Fundacja 11 Muz, Stowarzyszenie Kumy Biznesu (w preinkubacji)

Moje doświadczenie

W poprzednim życiu zawodowym (przez 16 lat) kupiec i negocjator w firmach produkcyjnych i handlowych (handel wielkopowierzchniowy). Saint Gobain, MGB Metro Group, Cemex

Moje cele

Uczyć ludzi rozmawiać ze sobą i wspólnie budować. Uczyć ludzi osiągać wspaniałe efekty w biznesie i życiu, i wspierać w podobnych osiągnięciach swoich rozmówców.

Moje specjalizacje

Zakupy: sourcing, proces zakupowy, redukcja kosztów.

Sprzedaż: budowanie algorytmu sprzedaży w zgodności procesem zakupowym klienta, badanie potrzeb interesariuszy po stronie klienta, budowanie relacji biznesowej, ofertowanie, negocjacje sprzedażowe, definiowanie wartości wiodących i dodanych.

Negocjacje: definiowanie wartości adekwatnych do potrzeb rozmówcy, formułowanie argumentów, perswazja, negocjacje uwzględniające potrzeby oparte na asertywności, poszukiwanie strategii zmierzającej do maksymalnej korzyści obu stron, przeciwdziałanie manipulacji.

Komunikacja biznesowa: porozumienie bez przemocy, budowanie porozumienia w zespołach.

Moje pasje

Rola emocji w negocjacjach biznesowych. Porozumienie bez przemocy (NVC). Podróże bez planu i turystyka kwalifikowana. Wolna edukacja i unschooling. Przyroda ożywiona i nieożywiona, geografia i kombinowanie, co jeszcze mogę zrobić, by konsumować mniej.